IMG_0793Vi skräddarsyr uterum
Eftersom KJ-Glas skräddarsyr alla glaspartier är det bara din fantasi som sätter gränserna för hur ditt uterum kan se ut. Platt tak, sadeltak, hela dörrar eller kanske bara fönster, om ditt uterum har mycket insyn. Detta är bara några av de alternativ du har för ditt uterum. Men tänk efter noga, för ditt uterum blir ofta det populäraste rummet i huset.

Classic
Robusta oisolerade skjutdörrar

Classic Plus+
Skjutdörrar med isolerglas